Informació temporada 20-21

PREUS TEMPORADA 2020-2021

Import total de la temporada 20-21                  385,00€

– Segon germà al Club, 50% de descompte de la quota

FORMES DE PAGAMENT DE LA MATRICULA I LA TEMPORADA

  • Durant el mes de Juliol s’abonarà 70,00€ en concepte de Matrícula, mitjançant transferència a la compte del club

LA RESTA DE QUOTES ES PAGARAN DE LA SEGÜENT MANERA:

  • Es podrà fer el pago per la totalitat 315,00€ a principis de temporada (05/09/2020)

 

FRACCIONAMENTS DE LES QUOTES

  • Primera Quota (05/09/2020): 105,00€                                                                                                                             
  • Segona Quota (05/10/2020):  105,00€                                                                             
  • Tercera Quota (05/11/2020):  105,00€                                                                                        

El pagament tant de la Matricula com de la resta de la quota es podrà fer mitjançant (Transferència Bancària: ES42-0081-0082-28-0001334840 BANC DE SABADELL)

MOLT IMPORTANT POSAR EN EL CONCEPTE QUI PAGA: NOM DEL NEN O BE DELS PARES

NO POSEU EL NOM DE CAP ALTRE FAMILIAR…..